03-11-2015

Goed locatiemanagement: benut u al uw kansen?

Door de fusiegolf de afgelopen jaren beschikt meer dan 80% van de ziekenhuizen over meerdere locaties. Het goed op elkaar afstemmen van de locaties blijft vaak achterwege, terwijl hier juist veel kansen liggen. Veel ziekenhuizen komen er niet aan toe omdat ze aanlopen tegen een aantal gebruikelijke problemen. In dit artikel gaan we kort in op de kansen van goed locatiemanagement en de aanpak die u hierbij kunt volgen.

Waarom is goed locatiemanagement belangrijk?

Het merendeel van de ziekenhuizen beschikt over meer dan een locatie. Dit werpt vragen op als: “Hoe zetten we onze middelen zo optimaal mogelijk in?”, “Kan ik besparen op mijn overheadkosten?”, “Is er op iedere locatie een SEH-post nodig?”, “Wat verwachten patiënten en andere belanghebbenden van iedere locatie?”.

Veel ziekenhuizen vinden goed locatiemanagement lastig en pakken het daarom niet op. Dit komt bijvoorbeeld omdat ze niet bekend zijn met de mogelijke opbrengsten, bang zijn voor negatieve impact op het personeel en de besluitvorming traag is. Of door discussies die opspelen in de lokale politiek als het om het afstoten en consolideren van bepaalde functies gaat.

Dat is jammer, omdat ze hiermee kansen laten liggen. Daarnaast zijn de verwachtingen van banken over de financiële gezondheid van ziekenhuizen steeds hoger, zowel op de korte als de lange termijn. Banken stellen steeds strengere financiële eisen. Daarnaast verwacht de overheid dat ziekenhuizen een bijdrage leveren aan meer doelmatige zorg, wat de financiële ruimte krapper maakt.

Wat levert goed locatiemanagement op?

Als eerste levert dit een aanzienlijke kostenbesparing en efficiencyvoordelen op. Uit onze adviespraktijk blijkt dat het schuiven met zorg alleen al leidt tot substantieel lagere kosten, tot wel jaarlijks € 1 miljoen voor een middelgroot ziekenhuis. Maar er zijn meer voordelen.
Een duidelijke profilering per vestiging is ook prettig voor het personeel. Dit geeft een duidelijke focus. En door heldere locatieprofielen vast te stellen, beschikt het ziekenhuis ook over een duidelijke profilering richting patiënten.

Belangrijke randvoorwaarden

We hebben een aantal kritische succesfactoren opgesteld die helpen om succesvol locatiemanagement op te zetten. Niet alleen de financiële cijfers zijn belangrijk:

  • Zorg dat u uw keuzes baseert op betrouwbare data en niet op uw onderbuikgevoel.
  • Geef de medisch specialisten een belangrijke rol. Zij beschikken over relevante kennis en zij zijn degenen die van dag tot dag met de profielen te maken krijgen.
  • Zorg ook daarnaast voor intern draagvlak. Dat bepaalt mede het uiteindelijke succes.
  • Verlies de patiënt en andere belanghebbenden (huisartsen, lokale politiek) niet uit het oog.
  • Ontwikkel een rapportagetool om de resultaten per locatie goed te monitoren.

Zet u de eerste stap?

De theorie klinkt eenvoudig, maar is de praktijk dat ook? We helpen u graag, van het zetten van de eerste stap tot en met de uiteindelijke implementatie van heldere locatieprofielen en goed locatiemanagement. Samen werken we aan het opstellen van een duidelijke visie voor de Raad van Bestuur, het betrekken van de organisatie en het opstellen van een gedegen businessplan.

Vintura heeft veel ervaring met het vormgeven en implementeren van goed locatiemanagement voor ziekenhuizen. Onze stijl kenmerkt zich door co-productie, waardoor we zijn sterk in ‘making it happen’ en het creëren van intern draagvlak.

Vintura heeft voor aan aantal academische en topklinische ziekenhuizen een locatieprofiel opgesteld en geïmplementeerd. Dit heeft geleid tot hoge klanttevredenheid en een zichtbaar resultaat. U kunt contact opnemen met Bas Amesz als u wilt weten wat goed locatiemanagement voor uw organisatie kan betekenen.

Share