Organizational Transition

Succes begint met een heldere missie, ambitie en strategie en vereist daarnaast dat de organisatie klaar is om hiernaar te handelen. Wij kunnen u ondersteunen in het bepalen van de optimale organisatiestrategie, door samen met u processen en structuren te verbeteren en de beschikbare capaciteit en kwaliteiten te optimaliseren.

Uiteraard zorgen we ervoor dat de wijze waarop en het eindresultaat passen bij uw organisatiecultuur. Het opzetten en optimaliseren van uw organisatie is geen op zichzelf staande exercitie, maar vereist wel om een goede afstemming met uw propositie en de dynamiek in de markt.

We zien dat ieder organisatievraagstuk voortkomt vanuit een van de vier aspecten van onderstaand integraal strategiemodel:

  • Missie & Ambitie: wat/wie willen we zijn? Wat willen we bereiken?
  • Markt: wie zijn onze huidige en toekomstige klanten? Wat zijn hun (veranderende) behoeftes
  • Propositie: welke producten/diensten bieden we aan om deze behoeftes in te vullen? Wat is onze waardepropositie?
  • Organisatie: welke structuur, proces, kwaliteiten en capaciteiten hebben we nodig om deze proposities goed in te vullen? En hoe komen we daar?
Organisatie transitie - alle vier de aspecten beïnvloeden elkaar
Figuur 1: Organisatie transitie - alle vier de aspecten beïnvloeden elkaar

Onze ervaring is dat ieder verbeterproject een organisatietransitie component heeft. Betrokkenheid van de juiste stakeholders vanaf de start is daarom essentieel voor het realiseren van een goed eindresultaat.
Een vraagstuk in isolement oppakken zonder rekening te houden met de wisselwerking met de andere drie aspecten, leidt veelal tot een suboptimaal resultaat.

Als we een stap dieper ingaan op het aspect “Organisatie”, dan zien we dat deze steunt op vier pilaren:

  • Waardes & cultuur: wat bindt ons als team/organisatie?
  • Processen & systemen: welke activiteiten moeten we realiseren om goed resultaat te kunnen leveren? Hoe ziet een ‘goed resultaat’ er voor ons uit?
  • Capaciteiten & kwaliteiten: hoe bemensen en ontwikkelen we onze teams? Hoeveel mensen hebben we nodig en over welke vaardigheden moeten zij beschikken?
  • Structuur & aansturing: hoe ziet ons aansturingsmodel eruit? Wie rapporteert aan wie? Hoe beleggen we verantwoordelijkheden? Hoe zorgen we effectief overleg en besluitvorming?

Vintura heeft ervaring met een breed scala projecten rond ‘Organisatie Transitie’. Deze lopen uiteen van het opstellen van een overkoepelende strategie voor een grote organisatie tot optimalisatie van multidisciplinaire werkprocessen – met als rode draad dat we ons rekenschap geven van de impact op andere elementen in het geïntegreerde strategiemodel.

Wilt u meer informatie of aan de slag met ‘organisatie transitie’?