Zorglogistiek

Binnen ziekenhuizen is er steeds meer aandacht voor het optimaliseren van de operationele processen, om hiermee de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten. Hierin spelen zowel het patiëntperspectief als het perspectief van de zorgorganisatie een belangrijke rol.

Voor de patiënt is het prettig om een helder, goed verlopend zorgpad met optimale uitkomsten te ervaren. Voor de zorgorganisatie is het van belang de dure capaciteitsonderdelen, zoals de OK, het beddenhuis en het personeel, zo efficiënt mogelijk in te zetten. Voor beide perspectieven geldt dat een brede, integrale benadering van belang is om tot optimale processen en capaciteitsgebruik te komen.

Er zijn diverse aanleidingen om hiermee aan de slag te gaan, zoals bijvoorbeeld de introductie van nieuwe technologie, inrichting van een nieuw EPD, fusies en samenwerkingen waarbij harmonisatie essentieel is. Een van de meest genoemde redenen om het operationeel proces onder de loep te nemen is kostenbesparing.

HOE KAN VINTURA U HELPEN MET HET VERBETEREN VAN UW ZORGLOGISTIEK?

Bij zorglogistiek maken we een onderscheid tussen capaciteitsmanagement en zorgpad optimalisatie.

Capaciteitsmanagement

Traditioneel wordt de inzet van middelen in ziekenhuizen vastgelegd op afdelingsniveau en vaak voor een langere periode. Het meer dynamisch en breder in de organisatie alloceren van capaciteit heeft echter grote voordelen.

Het kan helpen bij het verhogen van:

  • Stuurbaarheid, bijvoorbeeld: hoe kan ik de spreekuren op de poli in mijn ziekenhuis optimaal inzetten om mijn strategische doelen te behalen?
  • Efficiency, bijvoorbeeld: hoe kan ik OK-capaciteit op een efficiëntere manier verdelen en uitwisselen over de diverse afdelingen?
  • Kwaliteit/service, bijvoorbeeld: hoe richten we de planning in opdat we minimale toegangstijden kunnen borgen? Hoe maak ik mijn poliplanning patiëntvriendelijker (bijv. door patiënten zelf te laten plannen)?

Zorgpad-optimalisatie

Op het gebied van zorgpad-optimalisatie kunnen we u helpen doelen te bereiken zoals:

  • Optimale inzet van mensen, door bijvoorbeeld taakverschuiving naar verpleegkundig specialisten.
  • Doorlooptijd verkorting, bijvoorbeeld door het invoeren van sneldiagnostiek.
  • Implementatie van nieuwe technologie, zoals beeldbellen en monitoring op afstand. Hierbij komen vaak vragen over beleid, rollen en verantwoordelijkheden kijken.
  • Toepassen van Value-based Healthcare, door continue verbetering van zorgpaden op basis van VBHC-principes.

MEER WETEN OVER CAPACITEITSMANAGEMENT EN ZORGPAD-OPTIMALISATIE?

Vintura heeft brede ervaring in het verbeteren van operationele processen in het ziekenhuis, waarbij we telkens aandacht hebben voor de strategische context. De start van iedere opdracht is altijd een open gesprek om goed te begrijpen welke doelen u voor ogen heeft. Gaat het om het efficiënter omgaan met gedeelde capaciteit en denkt u aan een capaciteitsorgaan? Of het optimaliseren van de operationele planning met het oog op een vloeiend zorgpad? Of moeten eerst de strategische kaders nader worden uitgewerkt? Neem rechtstreeks contact op met Noël van Oijen.

Noël vertelt je graag meer over de zorglogistiek
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more