Events

Vintura organiseert een paar keer per jaar een event, zoals ons jaarlijks terugkerende Life Sciences event, een rondetafelbijeenkomst of webinar. Het doel daarvan is om kennis en ideeën uit te wisselen met onze relaties uit de zorg en life sciences. Ook spreken we regelmatig op congressen van anderen. Hieronder leest u meer over de events die we zelf hebben georganiseerd, events waarin we hebben geparticipeerd en over toekomstige events.