Terug naar overzicht View in English

Toekomstbestendig ziekenhuis

Ziekenhuizen hebben een gemeenschappelijke ambitie om voor ‘hun’ patiënten te waarborgen dat er goede, betaalbare zorg is op een acceptabele afstand. Financieel resultaat is daarmee geen doel op zichzelf, maar wel een belangrijke randvoorwaarde om als ziekenhuis toekomstbestendig te zijn.

 

Vintura heeft als visie (klik hier voor ons visiedocument) dat u als toekomstbestendig ziekenhuis pro-actief werkt aan resultaatverbetering en volumebeperking. Werken aan een toekomstbestendig ziekenhuis vraagt om set goed samenhangende besluiten, maatregelen en randvoorwaarden:

 

 

Een toekomstbestendig ziekenhuis werkt pro-actief aan resultaatverbetering en volumebeperking schema

 

Figuur 1:  Zes deelvragen voor werken aan een toekomstbestendig ziekenhuis

 

zes Deelvragen om als ziekenhuis toekomstbestendig te worden

In bovenstaand figuur en hieronder staan de zes deelvragen kort benoemd. Voor een meer uitgebreide toelichting, verwijzen we u naar de onderliggende pagina’s:  

 

1. Opstellen agenda & programma toekomstbestendig ziekenhuis: ontwikkelen visie op benodigde maatregelen en prioriteiten om maatschappelijk verantwoord en financieel gezond te blijven, op basis van scherp gekozen ziekenhuisprofiel en zorgportfolio.

 

2. Volumebeperking: selectie van zorgportfolio en zorgactiviteiten die verminderd gaan worden (m.n. vanuit optiek van zinnige zorg).

 

3. Resultaatverbetering: optimaliseren van de zorgportfolio, verbeteren van de contracten en verhogen doelmatigheid en bezetting in zorg en overhead.

 

4. Regionale samenwerking: selecteren en realiseren benodigde samenwerking om passende zorg voor de patiënt in de regio te waarborgen.

 

5. Interne sturing en leiderschap om richting te bepalen en koers te houden. Samen met u ontwikkelen we gericht de gebieden die versterking nodig hebben. Organisatie, besturing en rapportages inrichten op realisatie doelen en (contract)afspraken. 

 

6. Contractering: Vintura helpt u bij het sluiten van een goed contract en het versterken van de organisatie in het afsluiten en opvolgen van (meerjaren)contracten

 

 Meer lezen? Bekijk ons visiedocument op toekomstbestendig ziekenhuis

 

Meer weten over het realiseren van toekomstbestendig ziekenhuis?

Vintura kan op elk van de deelvraagstukken ondersteuning bieden, passend bij de uitdaging en de context waarin u zich bevindt. Zie onderstaande projecten voor voorbeelden die we recent hebben uitgevoerd voor verschillende grote ziekenhuizen. Wilt u meer informatie? Neem rechtstreeks contact op met Aart Willem Saly of bel ons algemene nummer (035 – 54 33 540).