Our team

Piet Stam
Associate Partner

Ik word gedreven door continu op zoek te gaan naar nieuwe en innovatieve methodes en technieken in de gezondheidseconomie.

Mijn kennis en ervaring

Mijn carrière heeft zich altijd op het snijvlak van wetenschap en praktijk afgespeeld. Na twee jaar bij een wetenschappelijk onderzoeksbureau te hebben gewerkt, heb ik de overstap gemaakt naar zorgverzekeraar Agis. Als datagedreven beleidsadviseur risicoverevening en prestatiemeting heb ik 12 jaar lang brede praktijkervaring opgedaan met zowel de verzekeringsfunctie als zorginkooprol van zorgverzekeraars.  In 2008 was ik medeoprichter van Equalis en sindsdien heb ik adviesopdrachten binnen de somatische zorg, de geneeskundige GGZ, de extramurale V&V, de voormalige AWBZ en de Wmo uitgevoerd. Ik ben lid van het internationale Risk Adjustment Network van gezondheidseconomen en als gastonderzoeker verbonden aan de sectie gezondheidseconomie en doelmatigheidsonderzoek van de Vrije Universiteit.

Mijn bijdrage aan het team en onze klanten

Ik ben expert op het gebied van data modellering, risicoverevening en kwaliteitsmetingen. Ik blink uit door bruggen te slaan tussen wetenschap én praktijk. Ik ben recht door zee en verbind partijen op basis van inhoud en het gezamenlijke belang. Daarbij is mijn onafhankelijke positie belangrijk, want voor mij staat het hogere maatschappelijke doel voorop.

Ik verbind de wetenschap met de praktijk.