Our team

Daan Ruiter
Senior Consultant

Mijn bijdrage is het combineren van zorginhoudelijke kennis met mijn financiële expertise, zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen.

Mijn kennis en ervaring

De afgelopen jaren heb ik bij Zilveren Kruis en Deloitte inhoudelijke kennis en ervaring opgedaan op het snijvlak van finance en zorg. Ik combineer deze kennis met mijn analytische vaardigheden en projectmatige werkstijl. Op deze manier wil ik vanuit Vintura, organisaties helpen complexe vraagstukken op te lossen in de gezondheidszorg en life sciences.

Mijn bijdrage aan het team en onze klanten

Als je blijft doen wat je altijd deed, blijf je krijgen wat je voorheen al kreeg. Ik ben dan ook van mening dat we dingen anders moeten doen om in de toekomst kwalitatief goede zorg betaalbaar en beschikbaar te houden. Ik vind het daarbij van belang dat we kennis van de zorginhoud moeten combineren met o.a. kennis van het (optimale) proces en het verdienmodel. Mijn bijdrage aan deze – vaak complexe – vraagstukken is het combineren van zorginhoudelijke kennis met mijn financiële expertise, zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen.

Over mezelf

Collega’s zullen mij omschrijven als iemand met een duidelijk en reëel doel voor ogen, en dit doel gezamenlijk wil bereiken. De ervaring heeft mij geleerd dat we samen vaak meer kunnen bereiken dan we in eerste instantie (individueel) denken. Soms zijn daar ‘out-of-the-box’ oplossingen voor nodig, of moet er buiten bestaande processen gedacht worden. Maar het doel is uiteindelijk altijd haalbaar samen. Het motto “als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan” past dan ook goed bij mij.

Doelen stellen zie je ook terug in mijn privéleven, waarin ik mezelf graag uitdaag en dit bij voorkeur samen met anderen doe. Samen ervaringen beleven vind ik een van de mooiste dingen. Zo hebben mijn vriendin en ik hebben ons bijvoorbeeld ten doel gesteld om elke 3-5 jaar iets nieuws te leren en dit te koppelen aan een mooie ervaring. In 2020 hebben we bijvoorbeeld een aantal maanden in Argentinië en Mexico gewoond om Spaans te leren. Op dit moment leren we zeilen met als doel ooit de Middellandse Zee te bevaren.

Mijn bijdrage is het combineren van zorginhoudelijke kennis met mijn financiële expertise zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen.